Kalender

Kalender


2024 Årsstämma lördag 6 juli kl. 14.00 i Söderöra Bönhus.


Årsstämman är första lördagen i juli månad.


Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda under maj månad.