Våra anläggningar

Våra anläggningar

Brygga och vänthus


Bryggan med tillhörande vänthus är en viktig anläggning på ön. Här angör bl.a. Waxholmsbolagets båtar året runt.


Klicka här för att läsa mer om vår brygga och vänthuset

Vägar


Vägarna på ön är viktiga för alla boende, såväl permanent- som fritidsboende, samt för upprätthållande av sophämtning och annan service.


VägkartaKlicka här för att läsa mer om våra vägar

Parkering


På Bromskär finns en inhägnad parkering, den närmast sjön, som också ingår i våra anläggningar. 


Årsplanering: I maj saltas parkeringen, ej 2024 eftersom parkeringen saltades i september 2023, och ogräsröjning sker under sommaren. Saltning sker i syfte att binda dammet. Under vintermånaderna snöröjs parkeringen.


I september 2023 skrapades, grusades och saltades parkeringen.


Hantering av låset


Klicka här för att läsa mer om vår parkering 

Pumpar/Vatten


På Söderöra finns en borrad brunn, Långåsen Pump 3, med tjänligt vatten. Södra Brunn och Norra Brunn på Bodskär har tjänligt vatten.


Placering pumpen på Långåsen, Söderöra 


Klicka här för att läsa mer om våra pumpar och brunnar