Protokoll och styrelse

Protokoll och styrelse


Protokoll och andra handlingar från årsstämmor finns nedan


Protokoll från årsstämma 2023


Protokoll från årsstämma 2022

Protokoll från årsstämma 2021

Protokoll från årsstämma 2020 (pdf-format)

Protokoll från årsstämma 2019 (pdf-format)

Protokoll från årsstämma 2018 (pdf-format)

Protokoll från årsstämma 2017 (pdf-format)

Protokoll från årsstämma 2016

Protokoll från årsstämma 2015 (sida 1, sida 2 och sida 3)

Protokoll från årsstämma 2013(pdf-format)

Protokoll från årsstämma 2012 (pdf-format)

Protokoll från årsstämma 2011 (pdf-format) 

Protokoll från årsstämma 2010 (pdf-format) 

Protokoll från årsstämma 2009 (pdf-format) 

 Ordförande

Sekreterare

Ekonomi

Register

Parkering

Elisabeth Lundkvist Jonsson

Irena Strozyk Widman


Stefan Gallon

Elisabeth Lundkvist Jonsson

Anna Bergquist (även Lantmäterikontakt)

Eli Gafvelin


Beställa ny nyckel? Frågor om nycklarna?Skriv till ordförande Elisabeth som är nyckelansvarig.


Brygga

Pumpar

Vägar

Malin Lindelöw

Stefan Gallon

Tim Pettersson

Suppleant

Stefan Gallon