Brygga

Brygga och vänthus

Allmänt om bryggan


Bryggan med tillhörande vänthus är en naturlig samlingsplats på ön. Här angör bl.a. Waxholmsbolaget med sin trafik året runt. Anläggningen måste hållas i mycket gott skick för att godkännas för skärgårdstrafik, sophantering med mera.


Bryggan har inga gästplatser.Förtöjning får ske i högst ett dygn. Skyltning vid bryggsidorna finns.


Årshjul: Samfälligheten har stadgeenlig årlig avsättning tilli bryggfond.


Bryggan består av 175 medlemsandelar. Ansvarig för bryggan är Malin Lindelöw.