Parkering

Parkering

Allmänt om parkering

 

Parkeringen är belägen på Blidö alldeles intill Bromskärs hamn. Anläggningen är inhägnad och fungerar som uppställningsplats för anslutna fastigheter

.

Parkeringen har andelsplatser, gästplatser och en specialplats.


Ansvarig för parkeringen är Eli Gafvelin.

 

Klicka här för en karta med plats- och fastighetsnummer.

Mer information

 

Det är styrelsen som har ansvaret för underhållet av parkeringen i enlighet med beslut på tidigare årsstämma. Se årshjul i den inledande texten.

 

Vid årsmötet 2016 kom frågan upp om släp och båtvagnar på parkeringen.


Följande är ett klargörande:

  • Varje ägare till parkeringsplats har förfogande över denna och ingen ytterligare plats längs staket eller liknande.
  • Vagnen/släpet får stå på parkeringsplatsen då bil inte står där.
  • Bil/vagn/släp får inte överträda normal parkerings storlek då detta hindrar trafik till omkringliggande platser.